تنها خداست که می ماند آفتابی بود و اینک نیست،نیستخانه از گرمای لبخندش تهی ستداغ بر دل،نوحه بر لب،اشک ریزدر فراق او چه سان باید گریست ریاست ارجمند جهاد دانشگاهی زابل ومدیرمسئول وبسایت نیزارجناب آقای مهدی کشتگر اینک که مشیت حضرت آفریدگار براین قرار گرفت تا در سوگ بانویی از سرزمین آفتاب و اندیشه و […]

تنها خداست که می ماند

آفتابی بود و اینک نیست،نیست
خانه از گرمای لبخندش تهی ست
داغ بر دل،نوحه بر لب،اشک ریز
در فراق او چه سان باید گریست

ریاست ارجمند جهاد دانشگاهی زابل ومدیرمسئول وبسایت نیزار
جناب آقای مهدی کشتگر

اینک که مشیت حضرت آفریدگار براین قرار گرفت تا در سوگ بانویی از سرزمین آفتاب و اندیشه و تقوا جامه ی کبود اندوه و فراق به تن بپوشانید و در عزای خاله ی گرامی تان

شادروان صغری اکبری مقدم

شال عزا بگسترانید،این مصیبت جانکاه را به شما و خانواده های محترم کشتگر،اکبری مقدم و وابستگان داغدار تسلیت عرض نموده،خود را شریک غم تان می دانیم و برای آن مرحومه ی مغفوره شادی و آرامش ابدی در جوار پروردگار لایزال خواهانیم.

مدیرمسئول وهیات تحریریه گندم پرس

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه