گندم پرس: در حالی مجلس شورای اسلامی روزهای حساس و سرنوشت ساز خود را پشت سر می گذرد که مجلس دهم در حال شکل گیری است.   از همین رو در تماس با برخی از نمایندگان استان در خصوص نوع کمیسیون های انتخابی آنها در مجلس دهم داشت کمیسیون های انتخابی ذیل توسط نمایندگان مطرح شد:حسینعلی شهریاری […]

گندم پرس: در حالی مجلس شورای اسلامی روزهای حساس و سرنوشت ساز خود را پشت سر می گذرد که مجلس دهم در حال شکل گیری است.
 
از همین رو در تماس با برخی از نمایندگان استان در خصوص نوع کمیسیون های انتخابی آنها در مجلس دهم داشت کمیسیون های انتخابی ذیل توسط نمایندگان مطرح شد:
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: دو کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات مجلس گزینه انتخابی بنده است.
علیم یارمحمدی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص اظهار داشت: دو کمیسیون عمران یا برنامه بودجه و محاسبات را انتخاب کرده ام تا بتوانم با گزینش نهایی یکی از آنها نقشی در آینده تصمیمات مجلس برای استان داشته باشیم.
حبیب الله دهمرده نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص کمیسیون انتخابی خود گفت: کمیسیون های آموزش و تحقیقات، بودجه و محاسبات و عمران مورد انتخاب بنده است که امیدوارم در کمیسیونی که بتوانم موجبات موفقیت بیشتری برای استان باشم پذیرفته شوم.
محمد باسط درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات در اولویت بنده است، افزود: با توجه به تخصص این کمیسیون را انتخاب کرده ام.
علی کرد نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به رشته تحصیلی و سابقه کار بنده کمیسیون اجتماعی و شوراها را انتخاب کرده ام و امیدوارم در هرکدام می توانم تاثیرگذار باشم انتخاب شوم.
محمد نعیم امینی فرد نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: با توجه با مشکلات موجود در استان و تخصص خود دو کمیسیون برنامه و بودجه و بهداشت و درمان انتخاب کرده ام.
احمدعلی کیخا و عبدالغفور ایرانژد نیز نمایندگان سیستان و چابهار دو نماینده ای بودند که علی رغم تماس تلفنی موفق به ارتباط با آنها نشدیم.
عصر هامون

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه