گندم پرس : این اقدامات ضد فرهنگی در حالی در سایه نگاه بی تفاوت مسئولین دانشگاه رخ می دهد که جشنواره حرکت دانشگاه سیستان و بلوچستان هم از آن مصون نماند؛ جشنواره ای که همزمان با اردیبهشت ماه برای نشان دادن دستاورد های یک ساله انجمن های علمی برگزار میشود و چند سالیست که با حاشیه […]

گندم پرس : این اقدامات ضد فرهنگی در حالی در سایه نگاه بی تفاوت مسئولین دانشگاه رخ می دهد که جشنواره حرکت دانشگاه سیستان و بلوچستان هم از آن مصون نماند؛ جشنواره ای که همزمان با اردیبهشت ماه برای نشان دادن دستاورد های یک ساله انجمن های علمی برگزار میشود و چند سالیست که با حاشیه هایی در سایه عدم نظارت روبروشده و امسال با رقص و پایکوبی همراه بود تا برخی نتوانند فلسفه این جشنواره را درک کنند.

n00084726-bماجرا از این قرار است زمانی که موسیقی تند در محیط دانشگاه سیستان و بلوچستان طنین انداز شد برخی از دانشجویان این دانشگاه که گویی قبح شکنی ها چند ساله فرهنگی در دانشگاه سیستان و بلوچستان در آنها تاثیر گذار بوده است عنان از کف دادند و با حرکات موزون فضای علمی این جشنواره را با سالن‌های پارتی و عروسی‌های مختلط اشتباه گرفتند.

البته برگزاری اردوی مختلط، برگزاری مراسم با موسیقی های تند، عدم برخورد با بی حجابی و منفعل ساختن نهادهای نظارتی و همچنین برگزاری مراسم رقص در حاشیه جشنواره های علمی در دانشگاه  ها،  همه و همه از جمله اقداماتی است که در دولت تدبیر مسبوق به سابقه است.

 اگرچه رهبر فرزانه انقلاب سال گذشته در دیدار با  جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی در هشدار داده بودند  و با وارد دانستن انتقاد یکی از دانشجویان در خصوص ترویج برخی مسائل مخل پیشرفت های علمی در دانشگاه ها بیان کردند: اینگونه کارها به بهانه نشاط بخشی به محیط دانشجویی، جز غلط ترین کارهاست.

علی ای حال جای سئوال است چنین برنامه های که با هدف و روح این جشنواره علمی در تضاد است و جایگاه و شانیت دانشگاه و دانشجو را نیز خدشه دار می کند، با چه هدفی و توسط چه عوامل پشت پرده ای مدیریت می گردد؟!/عصرهامون

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه