گندم پرس: انجمن شعر و ادب آزاد سرو سیستان همگام با سایر عزیزان سیستانی حرکت زشت و ناپسنداسید پاشی بر روی درختان خیابان شهید باقری را به شدت محکوم می نماید. بهار واقعی باید در درون تو متولد شود. و بهار را تجربه نخواهی کرد. مگر آنکه درخت آگاهی‌ات نو شود. تا آگاهی‌ات رشد نکند. و جوانه‌های […]

گندم پرس: انجمن شعر و ادب آزاد سرو سیستان همگام با سایر عزیزان سیستانی حرکت زشت و ناپسنداسید پاشی بر روی درختان خیابان شهید باقری را به شدت محکوم می نماید.

بهار واقعی باید

در درون تو متولد شود.

و بهار را تجربه نخواهی

کرد.

مگر آنکه درخت آگاهی‌ات

نو شود.

تا آگاهی‌ات رشد نکند.

و جوانه‌های فهم در تو نشکفد

ودرخت ذهنت بارور نشود.

درخت را میشکنی..،می سوزانی

با اسید آبیاریش می کنی

تا آرامش مهمان

قلب سیاهت گردد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه