گندم پرس: مراحل ساخت توتن سیستانی در روستای آزادی شهرستان هامون(اطراف کوه خواجه) به روایت تصویر… مرتضی صیادی

گندم پرسمراحل ساخت توتن سیستانی در روستای آزادی شهرستان هامون(اطراف کوه خواجه) به روایت تصویر…

IMG_20160506_122148

IMG_20160506_122231

IMG_20160506_122048

مرتضی صیادی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه