گندم پرس: شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی۳۹۴۹ اهورا سیستان در نظر دارد برای تامین کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق برگزاری آزمون یا مصاحبه تخصصی و گزینش به شرح ذیل جذب نیرو نماید. لذا از کلیه داوطلبان دعوت می شودبا مراجعه به آدرس ذیل از تاریخ ۱۵\۲\۹۵ الی۲۵\۲\۹۵یا شماره تماس ۳۳۴۳۲۷۸۳نسبت به تحویل مدارک و […]

گندم پرس: شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی۳۹۴۹ اهورا سیستان در نظر دارد برای تامین کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق برگزاری آزمون یا مصاحبه تخصصی و گزینش به شرح ذیل جذب نیرو نماید.

IMG_20160504_213226
لذا از کلیه داوطلبان دعوت می شودبا مراجعه به آدرس ذیل از تاریخ ۱۵\۲\۹۵ الی۲۵\۲\۹۵یا شماره تماس ۳۳۴۳۲۷۸۳نسبت به تحویل مدارک و ثبت نام اقدام نمایند.

_ ۱۰۳ نفرکارشناس پرستاری

_  ۲ نفر کارشناس اتاق عمل

_ ۱ نفر کارشناس هوشبری

_ ۴ نفر بهیار

آدرس: میدان امام علی _ نبش فلسطین ساختمان رسالت طبقه ۲ واحد ۸

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه