گندم پرس: تصاویر زیبا ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در منطقه سیستان را از نگاه دوربین سرکار خانم ظفرضامن مشاهده نمایید.  

گندم پرس: تصاویر زیبا ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در منطقه سیستان را از نگاه دوربین سرکار خانم ظفرضامن مشاهده نمایید.

 

IMG_20160410_212550

IMG_20160410_212517

IMG_20160410_212441

IMG_20160410_212409

IMG_20160410_212340

IMG_20160410_212303

IMG_20160410_212209

IMG_20160410_212131

IMG_20160410_212105

IMG_20160410_212037

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه