گندم پرس: استان سیستان و بلوچستان، سرزمین خورشید است، با مردمانی صبور و مهربان. سرزمینی که مردمانش چشم به کرامت آسمان دارند تا دل تشنه کویر را سیراب کند و قناعت رسم زندگی در این دیار است.   خبرگزاری مهر لاله خواجویی

خبرگزاری مهر

لاله خواجویی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه