صبح امروز بدلیل عدم رعایت اصول ایمنی توسط یکی از شرکت های پیمانکار مشغول به کار در پروژه طرح ۴۶ هزار هکتاری در شهرستان نیمروز یکی از نیروها دچار مرگ مغزی شد و متاسفانه جان خود را از دست داد.   به گزارش گــنـــدم خــبـــر از نیمروز، عدم رعایت اصول ایمنی در کار برای چندمین […]

صبح امروز بدلیل عدم رعایت اصول ایمنی توسط یکی از شرکت های پیمانکار مشغول به کار در پروژه طرح ۴۶ هزار هکتاری در شهرستان نیمروز یکی از نیروها دچار مرگ مغزی شد و متاسفانه جان خود را از دست داد.

 

به گزارش گــنـــدم خــبـــر از نیمروز، عدم رعایت اصول ایمنی در کار برای چندمین بار متوالی در طرح آبرسانی به مزارع در سیستان حادثه ساز شد.

 

 

صبح امروز در شهرستان نیمروز و در حوالی روستای شوکت سارانی سقوط پاکت بیل مکانیکی داخل ترانشه حفاری شده و برخورد آن با سر کارگر ، متاسفانه باعث فوت وی شد.

 

 

شعار اول ایمنی بعد کار حلقه مفقوده در هنگام انجام کار در منطقه می باشد و جا دارد از مدیران و مسئولین شرکت ها سوال شود؛ آیا این است شعار ” اول ایمنی بعدکار ” ؟؟؟

 

 

امیدواریم سازمان جهاد کشاورزی بعنوان ناظر در خصوص امنیت کاری و رعایت موازین و ایمنی کارگران و نیروهای زحمت کش مشغول در شرکت های طرح آب رسانی به مزارع سیستان توجه بیشتری داشته باشند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه