چندی پیش در آستانه یک سالگی انتخاب نمایندگان،مطلبی انتقاد گونه از سوی گندم خبر منتشر گردید.     گــنـــدم خــبـــر : در این مطلب عملکرد ضعیف نمایندگان فعلی سیستان مورد نقد قرار گرفت.     اما این انتقاد به مزاج طرفداران بی چون و چرای نمایندگان خوش نیامده و در محافل عمومی و خصوصی خویش […]

چندی پیش در آستانه یک سالگی انتخاب نمایندگان،مطلبی انتقاد گونه از سوی گندم خبر منتشر گردید.

 

 

گــنـــدم خــبـــر : در این مطلب عملکرد ضعیف نمایندگان فعلی سیستان مورد نقد قرار گرفت.

 

 

اما این انتقاد به مزاج طرفداران بی چون و چرای نمایندگان خوش نیامده و در محافل عمومی و خصوصی خویش این رسانه را مورد لطف خویش قرار دادند.

 

 

نکته جذاب این موضوع،هجمه کسانی است که خود نیز سخنشان براین است که باید در جامعه انتقاد و انتقاد پذیری رواج پیدا کند،اما خود به گونه ای دیگر عمل میکنند.

 

 

همه میدانند زمانی که انتقادی به عملکرد فردی وارد میشود باید در پاسخ آن اگر عملکرد مثبتی بوده است منتشر گردد.

 

 

اما در این موضوع اصحاب نمایندگان مصلحت را بر انتشار عملکرد ندیدند.

 

 

البته شاید هم خود قبول دارند که عملکرد قابل ارائه ای وجود ندارد.

 

 

رسانه ای دیگرنیز از طیف فکری مقابل اقدام به انتشاری با موضوع فرصت سوزی نمایندگان مخالف دولت نموده است،باید به این عزیزان نیز گفت هر ۲نماینده سیستان با وجود اختلاف نظراتی که با خود دارند درحال فرصت سوزی اند.

 

 

اگر توجهی به گذشته داشته باشید علت عقب افتادگی تقابل با دولت ها نبوده بلکه اختلاف نظر های دو نماینده بوده است.

 

 

و اگر بنا را بر صحت گفته های شما بگذاریم،سیستان هم پاره تن ایران است، اگر دولت های اصلاح طلب به دلیل تقابل نماینده ای مخالف واستیضاح چند وزیر بی توجهی به این خطه نموده اند جای بسی تاسف دارد و سخنی باقی نمی ماند.

 

دوستان رسانه ای و مطالبه گران حامی بی چون و چرای نمایندگان چه آنانی که تمام و کمال رسانه خویش را برای تبلیغ از نمایندگان قرار دادند و چه آنانی که زمان تبلیغات پشت تریبون هارفتند و فریاد حمایت وتعریف برآوردند،همان هایی که در گذشته بزرگ ترین منتقدین نمایندگان زمان بودید،به جای بازی با کلمات و بازی بااحساسات مردم به رسالت رسانه ای خویش عمل کنید.

 

 

حسن ختام صحبت هایمان بیتی از حافظ:

 

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه