دکتر امین بهزادمهر رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در زمره یک درصد دانشمندان نخبه علمی جهان در سال ۲۰۱۶ قرار گرفت. به گزارش گندم خبر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر بهزاد مهر بر اساس داده های منتشر شده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) در زمره یک درصد […]

دکتر امین بهزادمهر رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در زمره یک درصد دانشمندان نخبه علمی جهان در سال ۲۰۱۶ قرار گرفت.

به گزارش گندم خبر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر بهزاد مهر بر اساس داده های منتشر شده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی در سال ۲۰۱۶ قرار گرفت.
 پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد که هر دو ماه یک بار براساس آخرین تحولات در شبکه علم به روز می شود.
مرجعیت علمی براساس تعداد ارجاعات صورت گرفته به پژوهش های پژوهشگران تعیین می شود و ارجاعات یا استنادها بیانگر میزان استفاده از نتایج پژوهش های منتشر شده هستند هر چقدر تعداد استنادهای پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترزی صورت گرفته به پژوهش های یک محقق بیشتر باشد، کیفیت پژوهش های وی بالاتر بوده و این پژوهش ها از طرف جامعه علمی بیشتر پذیرفته شده اند.
گفتنی است پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز برای انتخاب دانشمندان یک درصد برتر دنیا، تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش های محققان دنیا در ۱۰ سال اخیر را شمارش کرده و این محققان را در ۲۲ رشته موضوعی طبقه بندی می کند سپس این محققان براساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی می شوند و یک درصد برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه