خیابان های شهر زابل در آستانه عید نوروز و باتوجه به اعلام استان از سوی مسئولان به عنوان مقصد گردشگری گویا قصد جاذبه شدن دارند.     گــنـــدم خــبـــر : مدتی است که خیابان ها زابل یکی پس از دیگری گودال هایی را در خود نمایان می سازد.     خیابان باقری که تریلی را […]

خیابان های شهر زابل در آستانه عید نوروز و باتوجه به اعلام استان از سوی مسئولان به عنوان مقصد گردشگری گویا قصد جاذبه شدن دارند.

 

 

گــنـــدم خــبـــر : مدتی است که خیابان ها زابل یکی پس از دیگری گودال هایی را در خود نمایان می سازد.

 

 

خیابان باقری که تریلی را در خود گرفتار کرد و بلوار مدرس که باعث گرفتن جان جوانی گردید.

 

 

اما مسئولان به محض نمایان شدن چاله به جای حل اساسی مشکل فقط اقدام به ماست مالی می نمایند وچاله را پر می کنند.

 

 

چندین بار تصویر این چاله ها که از سوی شهروندان ارسال گردیده بود، در رسانه ی مردم مدار گندم خبر جهت آگاهی و بیدار نمودن مسئولان اطلاع رسانی گردید.

 

 

امید است اقدامی فنی و حساب شده صورت گیرد که مبادا مسئولانی که در ادوار بعد بر روی کار خواهند آمد بگویند: دلیل مشکلات حال تقصیر اجرای غیر کارشناسی مسئولان قبلی است.

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه