روز گذشته خبری با عنوان اعتراض جمعی از کارگران طرح ۴۶ هزار هکتار به تاخیر چند ماهه حقوق و دستمزدش منتشر شد که با پیگیری های صورت کرفته توسط رسانه گندم خبر و پاسخ روابط عمومی قرار شده است تا پایان هفته جاری حقوق کارگران پرداخت شود.     به گزارش گــنـــدم خــبـــر  از زابل، […]

روز گذشته خبری با عنوان اعتراض جمعی از کارگران طرح ۴۶ هزار هکتار به تاخیر چند ماهه حقوق و دستمزدش منتشر شد که با پیگیری های صورت کرفته توسط رسانه گندم خبر و پاسخ روابط عمومی قرار شده است تا پایان هفته جاری حقوق کارگران پرداخت شود.

 

 

به گزارش گــنـــدم خــبـــر  از زابل، روابط عمومی مجری طرح آبیاری دشت سیستان به خبر منتشر شده راجع به اعتراض کارگران شاغل در طرح چنین پاسخ داد:

 

 

حسینی طباطبایی گفت: دلیل تاخیر در پرداخت حقوق مشکلات و تغییراتی که در مجموعه پیمانکار بوده که با پیگیری های مجری طرح رفع و مشکل حل شده.

 

 

روابط عمومی مجری طرح آبیاری یادآور شد: تمامی کارگران با پیمانکاران مربوطه قرارداد دارند و با تاکید مجری طرح مقرر گردید، پیمانکار تا پایان هفته حقوق کارگران را پرداخت نماید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه