بـه گـزارش گـنــدم خـبــر : امروز صبح کاسب های خیابان شهید باقری زابل جهت جلوگیری از بسته شدن این خیابان توسط اداره آب و فاضلاب اعتراض کردند.       دهمرده گفت: یازده ماه سال را خون جیگر می خوریم برای رسیدن به برج دوازده و پایانی سال که بازار کمی رونق دارد.     […]

بـه گـزارش گـنــدم خـبــر : امروز صبح کاسب های خیابان شهید باقری زابل جهت جلوگیری از بسته شدن این خیابان توسط اداره آب و فاضلاب اعتراض کردند.

 

 

 

دهمرده گفت: یازده ماه سال را خون جیگر می خوریم برای رسیدن به برج دوازده و پایانی سال که بازار کمی رونق دارد.

 

 

 

این کاسب خیابان باقری گفت: حال که به ماه درآمد نزدیک شدیم این اداره برای آهن کوبی قرار است در این خیابان و جلو مغازه ها وسایل کارگاهی بگذارد.

 

 

این شهروند گفت: کسبه های این خیابان در طول سال وضعیت بد اقتصادی را پشت سر گذاشتند به امید بازار نزدیک عید‌.

 

 

وی اظهار داشت: ولی متاسفانه با این روند کُند شرکت آب و فاضلاب کسبه این خیابان امید خود را از دست داده و در ماتم پرداخت اجاره مغازها و غیره به سر می برند.

 

 

وی گفت: با این وضعیت کسادی بازار در زابل کدام مسئول جواب گو ما می باشد؟

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه