بـه گـزارش گـنــدم خـبــر : در ادامه تصاویری از وضعیت امروز محدوده حسین آباد شهرستان زابل، ارسالی از سوی شهروندان را مشاهده خواهید کرد و قضاوت را برعهده شما همراهان گرامی خواهیم گذاشت.          

بـه گـزارش گـنــدم خـبــر : در ادامه تصاویری از وضعیت امروز محدوده حسین آباد شهرستان زابل، ارسالی از سوی شهروندان را مشاهده خواهید کرد و قضاوت را برعهده شما همراهان گرامی خواهیم گذاشت.

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه