گندم خبر: جلسه هم اندیشی پیرامون انتقال آب با لوله باحضورفرماندار، مدیدان دستگاهای اجرای واعضای کارگروه آب وکشاورزی درفرمانداری شهرستان زهک برگزارشد. دراین جلسه رخشانی فرماندارشهرستان زهک اظهارداشت: طرح لوله گذاری چهل وشش هزار هکتار از اراضی سیستان امیدواریم هرچه زودتربه پایان برسدتاکشاورزان منطقه از برکات آن بهره مند شوندوتوسعه وآبادانی درحوزه سیستان نمایان شود.   وی […]

گندم خبرجلسه هم اندیشی پیرامون انتقال آب با لوله باحضورفرماندار، مدیدان دستگاهای اجرای واعضای کارگروه آب وکشاورزی درفرمانداری شهرستان زهک برگزارشد.

دراین جلسه رخشانی فرماندارشهرستان زهک اظهارداشت: طرح لوله گذاری چهل وشش هزار هکتار از اراضی سیستان امیدواریم هرچه زودتربه پایان برسدتاکشاورزان منطقه از برکات آن بهره مند شوندوتوسعه وآبادانی درحوزه سیستان نمایان شود.

IMG_20160719_202254

 

وی بیان کرد: برای اجرای صحیح وکامل این طرح نیازمندهمکاری کشاورزان بامجریان طرح هست که باسرعت بیشتری این طرح عظیم به پایان برسد.

IMG_20160719_202220

فرماندارشهرستان زهک افزود:با راه اندازی این سیستم نوین و پیشرفته دربخش کشاورزی باعث جلوگیری ازمهاجرت ساکنین منطقه وپایداری سیتان می شود.

خبرنگار: فاطمه گمرکی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه