گندم خبر: در روزهای گذشته طوفان های شدید ۱۲۰روزه زابل آغاز شده و دربرخی ساعات غلظت ذرات معلق در هوا تا ۶۰برابر حد مجاز نیز رسیده است.    عکاس: سعید گلی/خبرگزاری مهر

 عکاس: سعید گلی/خبرگزاری مهر

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه