به گزارش گـــنـدم خـــبـر : مهدی کشتگر رئیس جهاد دانشگاهی زابل و سیدمحمدکاظم حسینی طباطبائی مدیرمسئول پایگاه خبری گندم خبر(پرس) در دفتر سرکار خانم زهرا اربابی معاونت منابع انسانی و هماهنگی امور استانها سازمان برنامه و بودجه کشور حضور و انتصاب ایشان را به این سمت تبریک عرض کردند.    

به گزارش گـــنـدم خـــبـر : مهدی کشتگر رئیس جهاد دانشگاهی زابل و سیدمحمدکاظم حسینی طباطبائی مدیرمسئول پایگاه خبری گندم خبر(پرس) در دفتر سرکار خانم زهرا اربابی معاونت منابع انسانی و هماهنگی امور استانها سازمان برنامه و بودجه کشور حضور و انتصاب ایشان را به این سمت تبریک عرض کردند.

 

۴۲۵۷۳۳۰۱۱_۳۲۶۵۴

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه