بعد از ۸ ماه کارخانه لاستیک رامشار چه شد؟ /طرح آبرسانی به ۴۶ هزار هکتار زمین که به دستور و هزینه مقام معظم رهبری بود به کجارسید؟

  • کد خبر : 37463
  • ۰۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۳
بعد از ۸ ماه کارخانه لاستیک رامشار چه شد؟ /طرح آبرسانی به ۴۶ هزار هکتار زمین که به دستور و هزینه مقام معظم رهبری بود به کجارسید؟

به گزارش گــنــدم خــبــر:نماز جمعه شهر علی اکبر به امامت حجت الاسلام و المسلمین اشرفیان امام جمعه شهر علی اکبر برگزار شد.     خطیب نماز جمعه شهر علی اکبر در خطبه دوم گفت: ۱۳آبان یادآور روزهای مهمی درحوادث تاریخ انقلاب اسلامی ماست.که امام عظیم الشان ازآن به انقلاب دوم تعبیرمی کند.یعنی انقلاب دیگری رقم […]

به گزارش گــنــدم خــبــر:نماز جمعه شهر علی اکبر به امامت حجت الاسلام و المسلمین اشرفیان امام جمعه شهر علی اکبر برگزار شد.

 

 

خطیب نماز جمعه شهر علی اکبر در خطبه دوم گفت: ۱۳آبان یادآور روزهای مهمی درحوادث تاریخ انقلاب اسلامی ماست.که امام عظیم الشان ازآن به انقلاب دوم تعبیرمی کند.یعنی انقلاب دیگری رقم خورد،بعدازپیروزی انقلاب اسلامی شواهدمتعددنشان می دادکه سفارت آمریکادرایران سفارت نیست بلکه مامنی برای جاسوسی های آنهاوتلاشهاوبرنامه ریزی برای کارشکنی ومقابله بانظام نوبنیادجمهوری اسلامی بود.لذاتعدادی ازدانشجویان انقلابی باهمراهی مردم سفارت رامحاصره کردندوبعدازمدتی کوتاه سفارت رابه تصرف کامل خود درآوردند.آن چیزی که خباثت آمریکارابهترثابت می کند.این بودکه موقع تسخیرسفارت آمریکائی هابه سرعت مشغول نابودکردن اسنادوارتباطشان بابیگانگان وگروههای ضدانقلاب بود.

 

 

وی گفت: امروزمهمترین پروژه دشمن نفوذاست.نه نفوذفیزیکی بلکه نفوذفکری که مهمترین هدفش تغییرباورهای مردم است.عقایدمردم راسست کندارزشهای دینی راکمرنگ کند وازطرفی بین مسئولین دوقطبی ایجادکندوتفکرات خودرااززبان مسئولین نظام به مردم بگوید.وگاهی این کلمات اززبان مسئولین بلندپایه نظام مطرح می شود.که جای نگرانی داردونتیجه این نفوذشبکه ای در ارکان حساس کشورمی شودتسلیم شدن واستحاله جمهوری اسلامی ایران ومقام معظم رهبری مکرردرموضوع نفوذهشداردادندبویژه چندماه گذشته اظهارنگرانی کردند.چراکه دشمن برای عوام مردم یک طوربرنامه کرده برای تغییرافکارنخبگان خوابهای دیگری دیده است.یک برنامه دشمن برای تغییرباورنگاه مردم به دین هجمه هاواتهاماتی است که به طلایه داران دین روامی دارد.

 

 

وی افزود: روزی علماءومراجع رابانسبت دادن فتاوای جعلی به آنهاسعی درتخریب وتضعیف شخصیت آنهادارد.روزی مداحان رابانسبت دادن چکهای چندمیلیونی وامروزهم قاریان وحافظان قرآن رابامسائل غیراخلاقی می خواهدکم ارزش کند.امامردم بویژه جوانان بایدهوشیارباشندودرفضای مجازی بی اطلاع وبی دلیل هرچیزی رانشرندهندومهره نفوذدشمن نشوند.لذاهمه ماباشرکت پرشورومنسجم درراهپیمایی ۱۳آبان هوشیاری وبصیرت خودمان وانزجاروخشم خودرابه آمریکاواستکبارستیزان اعلام می کنیم.

 

 

حجت الاسلام و المسلمین اشرفیان گفت: درهفته های اخیرشاهدبرکناری سه وزیرارشاد،ورزش وجوانان وآموزش وپرورش بودیم.که اگراین تغییرهابدلیل نارضایتی عمومی مردم ازعملکردآنهاومبارزه بافسادوناکارآمدی صورت گرفته باشدبایدازاین تغییرات استقبال کرد.اماهمیشه استعفاءراه حل نیست آقای فانی قبل ازاستعفاءبایدجوابگوی فساد۸هزارمیلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان که قراربودپشتوانه بازنشستگی فرهنگیان عزیزقراربگیردباشد.بعدازاین همه تاکیدودغدغه رهبری برای مبارزه بارانت خواری وفسادهای مالی که ضربه به اعتمادعمومی مردم می زند.این مواردبه هیچ وجه پذیرفته نیست.وازدولت محترم وقوه قضائیه می خواهیم باجدیت وقاطعیت بااین مواردبرخوردکنند.

 

 

وی گفت: اماکاش رئیس جمهورمحترم وزرای اقتصادی راعزل می کردکه بیشترین نارضایتی ومشکل مردم ازوضع معیشت آنهاست.کاش مدیرکل محیط زیست کشورراعزل می کردوموردسوال قرارمی دادکه برای نجات تالاب بین المللی هامون واحیاءآن چه کرده است.سوال کندچندتاقراردادرسمی مکتوب باکشورافغانستان برای حقابه به تالاب بسته شده ومحیط زیست استان جواب بدهد.کجابودندوقتی افغانستان قراردادسدکجکی راباشرکت ترکیه بست؟ کجایندببینندمردم حاشیه تالاب چه روزگاری راسپری می کنند.وبرای زنده ماندن دست به چه کارهایی می زنند؟ریزگردهای حاصل خشکی تالاب هامون وبادهای۱۲۰روزه بالاترین آمارپیوندقرنیه وبیماریهای چشمی تنفسی رادرمنطقه سیستان رقم زده است.اگرنمی توانیدازافغانستان حقابه قانونی خودرابگیریدانتقال آب ازدریای عمان می تواندبسیاری ازاین مشکلات راحل کند.ومشکل آب منطقه راحل کندوباعث مهاجرت معکوس می شود.واستاندارمحترم ونمایندگان محترم این موضوع راموردمطالعه وپیگیری قراربدهند.

 

 

وی گفت: لازم میدانم تقدیروتشکرکنم ازمجمع نمایندگان استان که بااتحادنظرو وحدت رویه نامه ای نوشتندبه ریاست محترم جمهوردرموضوع تسریع تصویب وپیگیری منطقه آزادسیستان،صرف نظرازموضوع نامه آن چیزی که مهم است هم فکری وتلاش همگانی برای آبادانی استان حائزاهمیت است.درهمین جاخواهش می کنم ازمسئولین محترم استانی ونمایندگان مردم درمجلس که مسائل حاشیه ای راکناربگذارندوازبگومگوهای بی موردومتهم کردن همدیگرواظهارقدرت نمایی به همدیگربپرهیزند.بااین کارهاهیچ مشکلی حل نخواهدشد.اگرمسئولین استانی ونمایندگان باهم متحدباشندبهترمی توانندپیگیرمصوبات وپروژه های عمرانی باشند.

 

 

امام جمعه شهر علی اکبر گفت: بعداز۸ماه کارخانه لاستیک رامشارچه شد؟طرح آبرسانی به۴۶هزارهکتارزمین که به دستوروهزینه مقام معظم رهبری بودبه کجارسید؟آیاکسی نظارت برعملکردآنهادارد؟یاهروقت وهرطوری دلشان بخواهدکارمی کنند؟عزیزان مسئولین ماپیگیرباشندازوزیرمحترم نیرو.وضعیت قبوض آب وبرق مردم ازاین هزینه های کمرشکن ناراحتند.قراربودتعرفه های برق منطقه براساس مناطق گرمسیری تغییرپیداکند.

 

 

وی در ادامه گفت: هزینه این قبوض گاهی چندبرابردریافتی یارانه آنهاست واین یعنی تحمیل شرایط سنگین برای خانواده های کم بضاعت.

 

 

وی تاکید کرد: ماقول و وعده مدیرکل شیلات وریاست محترم آب وخاک رامبنی بررهاسازی آب چاه نیمه چهارم برای کشاورزی ورهاسازی بچه ماهی جهت اشتغالزایی فراموش نکردیم ودرانتظارعملی شدن این وعده هستیم تامردم ببینندوقضاوت کنند.

لینک کوتاه : http://gandomkhabar.ir/?p=37463

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 5در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۵
  1. خبرهای جدید حاکی از تمام شدن پول های لوله کشی مزارع داره تمام کردن اینقدر پول در این مدت کم خودش یک شاهکار هست !!!!

  2. دعا می کنم خداوند متعال امام جمعه شهر علی اکبر را حفظ کند و بر توفیقاتشان بیفزاید چرا که با وجود امام جمعه عزیز روح مادی و معنوی شهر تغییر کرده .انشاءالله خداوند به مسولینی که مخاطب امام جمعه محترم هستند گوش شنوا و قدرت بر اقدام و عمل عنایت بفرمائید.

  3. آفرین بر حاج آقای اشرفیان که وعده ها،مسولیت ها و راهکارها را به مسولین یادآوری کردند ،انشا الله فراموش کاری مسولین هم التیام پیدا کند تا مردم عزیز زابل از اقدامات مفیدشان بهره مند شوند.

  4. زندگی مردم خطه کوه خواجه به آب بسته است.باید چاه نیمه چهارم جایگزین دریاچه هامون بشود و رهاسازی ماهی هر چه زودتر صورت بگیرد طبق گفته مدیر کل شیلات باید از هفدهم آبان رهاسازی ماهی در چاه نیمه چهار شروع شود.ما همچنان منتظر روز موعود هستیم.

  5. با توجه به قراداد افغانستان با شرکت ترکیه ای برای ساخت فاز دوم سد کجکی ،منتظر روز فاجعه بودن اصلا به صلاح مردم منطقه نیست و باید انتقال آب از دریای عمان و شیرین سازی آن که از ضروریات میباشد انجام شود.چرا که علاوه بر زابل جان زاهدان را هم وابسته به افغانستان کردند و این بسیار جطرناک است چون همسایه ما بسیار ضعیف و فقیر است و ممکن است در مقابل تطمیئات آمریکا و عربستان و بعضی دیگر از کشور های معاند همان جرعه آب سریز سد کجکی را به روی ما ببندد و این آغاز فاجعه است اگر ما اقدام مقاومتی انجام ندهیم.