هیچ کدام از وعده های اقتصادی دولت محقق نشده و وعده ها فقط در حد شعار مانده است.     به گزارش گندم خبر: محمد جواد عمرانی معاونت بررسی تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه زابل در گفتگو با خبرنگار ما گفت: دولت با تغییر در کابینه خود ،سعی در استفاده انتخاباتی دارد.     هیچ کدام […]

هیچ کدام از وعده های اقتصادی دولت محقق نشده و وعده ها فقط در حد شعار مانده است.

 

 

به گزارش گندم خبر: محمد جواد عمرانی معاونت بررسی تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه زابل در گفتگو با خبرنگار ما گفت: دولت با تغییر در کابینه خود ،سعی در استفاده انتخاباتی دارد.

 

 

هیچ کدام از وعده های اقتصادی دولت محقق نشده و وعده ها فقط در حد شعار مانده است.

 

 

وی همچنین ادامه داد: باید به جناب روحانی گفت که مردم فهمیده اند تغییرات اخیر هیچ رضایتمندی نخواهد داشت و به جای آن به فکر افزایش اشتغال در ماه های مانده به پایان دولت بپردازد که حداقل کمی رضایت مندی در سطح کشور داشته باشد.

 

 

وی افزود: بیش از ۵ ما از افشای فیش های حقوقی گذشت. اما هنوز برخورد قاطعی نشده است .مردم همچنان منتظر ارائه گزارش مسئولین هستند.

 

 

فریاد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید طلایه دار حمایت از مظلوم باشد اما امروز به بهانه تعامل سازنده این امر انجام نشده است.

 

 

مسول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه زابل در پایان گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان جوان تاکید بر این داشتند که نباید رشد علمی کاهش یابد ،امروزه می بینیم عده ای در دانشگاها دنبال سیاسی کاری هستند و سعی به ایجاد تشکل های یک بار مصرف را دارند. دلیل اصلی این کاهش رشد علمی سیاسی کاری برخی مسولین وزارت علوم و مسولین دانشگاها هستند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه