گندم پرس: نتایج نهایی انتخابات اعضای هیئت امنای انجمن شاعران و نویسندگان شهرستان زاهدان برگزار شد و در نهایت نفرات اصلی و علی البدل و بازرسین مشخص شدند. ۱_داود صیاد ۳۵ رای۲_ دکتر محمدرضا بهاری ۳۰۳_عباسعلی صباغ زاده ۳۰۴_ محمد میر ۳۰۵_ علیرضا رضایی ۲۸۶_ هادی هزاره مقدم ۲۵۷_ محبعلی عزیزی ۲۳ نفرات اول تا پنجم […]

گندم پرس: نتایج نهایی انتخابات اعضای هیئت امنای انجمن شاعران و نویسندگان شهرستان زاهدان برگزار شد و در نهایت نفرات اصلی و علی البدل و بازرسین مشخص شدند.

۱_داود صیاد ۳۵ رای
۲_ دکتر محمدرضا بهاری ۳۰
۳_عباسعلی صباغ زاده ۳۰
۴_ محمد میر ۳۰
۵_ علیرضا رضایی ۲۸
۶_ هادی هزاره مقدم ۲۵
۷_ محبعلی عزیزی ۲۳

نفرات اول تا پنجم به عنوان اعضای اصلی و نفرات ششم و هفتم به عنوان علی البدل انتخاب شدند

محمدرضا فرقانی و دکتر آمنه تاک نیز به عنوان بازرس انتخاب شدند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه