وزیر کشور تیم خبری صدا و سیما را در مرزمیل ۱۳۹ مرز ایران و پاکستان در منطقه جالق جا گذاشت.   به گزارش گندم خبر، شنیده ها حاکی از آن است تیم خبری صداوسیما همراه استاندار و وزیر کشور درحال بازدید از مرز سراوان با پاکستان بودند که پس از فروددرمیل ۱۳۹مرزجالق سراوان با پاکستان   […]

وزیر کشور تیم خبری صدا و سیما را در مرزمیل ۱۳۹ مرز ایران و پاکستان در منطقه جالق جا گذاشت.

 

به گزارش گندم خبر، شنیده ها حاکی از آن است تیم خبری صداوسیما همراه استاندار و وزیر کشور درحال بازدید از مرز سراوان با پاکستان بودند که پس از فروددرمیل ۱۳۹مرزجالق سراوان با پاکستان   تیم خبرنگاری  به بهانه کمبود جا در منطقه مرزی جالق رها شد.

 

 

پس از سرگردانی و معطلی تیم خبرنگاران در مرز جالق، نیروهای محلی گروه خبری را به سراوان منتقل می کنند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه