به گزارش گــنــدم خــبـــر : بعد از درج خبر ‘ گلایه شهروندان هوشک در خصوص مشکل برق این روستا:محله ای محروم از تیر برق در روستای هوشک در ورودی شهر سراوان ‘ موضوع را با شجاعی مسئول روابط عمومی اداره کل شرکت توزیع برق استان در میان گذاشتیم.   جوابیه ارسالی شرکت توزیع برق استان به وبسایت گندم خبر؛ […]

به گزارش گــنــدم خــبـــر : بعد از درج خبر ‘ گلایه شهروندان هوشک در خصوص مشکل برق این روستا:محله ای محروم از تیر برق در روستای هوشک در ورودی شهر سراوان ‘ موضوع را با شجاعی مسئول روابط عمومی اداره کل شرکت توزیع برق استان در میان گذاشتیم.

 

جوابیه ارسالی شرکت توزیع برق استان به وبسایت گندم خبر؛

 

موضوع اراضی روستای هوشک مربوط به مجموعه زمینهای واگذاری توسط بنیاد مسکن می باشد.

 

بخشی از حجم کار مورد نیاز در قالب پروژه تهیه شده که به محض دریافت اعتبار عملیاتی خواهد شد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه