گــنــدم خـبــر: شام غریبان و سُنت حضور در گلزار شهدا شهرستان زابل از دریچه دوربین مجتبی نورا دبیر سرویس جوان گندم خبر                              

گــنــدم خـبــر: شام غریبان و سُنت حضور در گلزار شهدا شهرستان زابل از دریچه دوربین مجتبی نورا دبیر سرویس جوان گندم خبر

img_20161012_214913

 

img_20161012_215048

 

img_20161012_215130

 

img_20161012_215159

 

img_20161012_215231

 

img_20161012_215256

 

img_20161012_215348

 

img_20161012_215420

 

img_20161012_215449

 

img_20161012_215511

 

img_20161012_215538

 

img_20161012_215603

 

img_20161012_215639

 

img_20161012_215706

 

img_20161012_215748

 

img_20161012_215900

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه