گـــندم خـــبر : سر در گمی شهرداری زابل در اجرای صحیح طرح ها سالهاست روح زندگی را از خیابان های این شهر گرفته است و حرکت ناتوان چرخ های شهرداری برای خدمات دهی مناسب به مردم روز به روز کُند و کُندتر می شود.   یک روز پروراندن رویاهای بزرگ و اجرای سرعت گیر به […]

گـــندم خـــبر : سر در گمی شهرداری زابل در اجرای صحیح طرح ها سالهاست روح زندگی را از خیابان های این شهر گرفته است و حرکت ناتوان چرخ های شهرداری برای خدمات دهی مناسب به مردم روز به روز کُند و کُندتر می شود.

 

یک روز پروراندن رویاهای بزرگ و اجرای سرعت گیر به صورت سنگ فرش در شهر زابل و روزی دیگر بیدار شدن از خواب و آسفالت کردن رویاهای بزرگ توسط شهرداری، نشان از سردرگمی این مجموعه در اجرای طرح های عمرانی و عدم تحقیق و مطالعه دقیق و کارشناسی دارد.

 

به یادگار گذاشتن سرعت گیرهای غیر استاندارد در جاده بنجار مدت هاست که باعث بروز ناراحتی برای شهروندان شده است و انتظار می رفت با نقد های بسیار و کارشناسی شده توسط رسانه ها، مردم و برخی مسئولین بعد از آن واقعه،شهرداری در اجرای چنین طرح هایی بیشتر مطالعه و تحقیق کند و از خود آثار زیباتری در ساخت سرعت گیرها در گوشه و کنار زابل بر جای بگذارد.

 

ساخت کوه به جای سرعت گیر، یادگار جدید و مدرن شهرداری زابل برای مردم در بلوار شهید شهرکی و بلوار بسیج و همچنین عیدی جناب شهردار در آستانه بازگشایی مدارس ساخت سرعت گیر و آسفالت کردن سرعت گیرهای سنگ فرش شده در برخی نقاط شهر بوده است.

 

نمی دانیم مطالعه کارشناسی در مجموعه شهرداری چه جایگاهی دارد چرا که یک روز خیابانهارا با صرف هزینه بسیار سنگ فرش می کنند و روز دیگر آسفالت کردن سنگ فرش ها را را در دستور کار قرار می دهند.

 

هزینه های بسیار شهرداری برای ساخت سرعت گیرهای غیر کارشناسی با سنگ فرش در زیر خروارها قیر و آسفالت ناپدید شدند تا بار دیگر به مدیران عزیزمان در مجموعه شهرداری یادآور شویم که قبل از انجام هر عملی اول تحقیق، دوم آینده نگری و سوم اجرای درست را مدنظر قرار دهند تا بیت المال بیش از این هدر نرفته و هزینه نشود.

 

در پایان امیدواریم مجموعه شهرداری زابل با تمام بی مهری ها، در اجرای طرح ها دقت بیشتری نموده تا اندک درآمدش صرف آسفالت کردن رویاهایش نگردد.

img_20160918_235102

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه