گندم پرس: تصویری که مشاهده می فرمایید مربوط است به شماره پلاک خودرویی دولتی که در خارج از ساعت اداری مورد استفاده شخصی قرار گرفته است. به دلیل امانت داری وحفظ حرمت، پلاک کامل نشان داده نشده و تنها برای تلنگر به مسئول مربوطه این تصویر منتشر گردید. و در صورت نیاز تصویر کامل دراختیار ایشان […]

گندم پرستصویری که مشاهده می فرمایید مربوط است به شماره پلاک خودرویی دولتی که در خارج از ساعت اداری مورد استفاده شخصی قرار گرفته است.

IMG_20160701_022703

به دلیل امانت داری وحفظ حرمت، پلاک کامل نشان داده نشده و تنها برای تلنگر به مسئول مربوطه این تصویر منتشر گردید.

و در صورت نیاز تصویر کامل دراختیار ایشان و مخاطبان ارجمند قرارمی گیرد.

امید است که مدیران و روسای ادارات و ارگانها اهتمام بیشتری درحفظ بیت المال داشته باشند چرا که بیت المال متعلق به همه ی مردم است وحق استفاده شخصی ندارند.

گندم پرس ازین پس در راستای انجام رسالت نهی از منکر و دفاع از حقوق مردم ،درصورت مشاهده استفاده ازخودروها بعدازساعت اداری تصاویر آن را رسانه ای و منتشر خواهد کرد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه