گندم پرس: اداره کل ورزش وجوانان از جمله اداراتی ست که سالیان سال درگیر عدم مدیریت صحیح وکارآمد بوده تا آنجا که حتی ورزش کبدی -که مهد آن در سیستان است- مدتها در حال کشیدن کمند بی تدبیری و دست وپنجه نرم کردن با رقیب بی درایتی و عدم حمایت است. پس از انتصاب مدیر […]

گندم پرس: اداره کل ورزش وجوانان از جمله اداراتی ست که سالیان سال درگیر عدم مدیریت صحیح وکارآمد بوده تا آنجا که حتی ورزش کبدی -که مهد آن در سیستان است- مدتها در حال کشیدن کمند بی تدبیری و دست وپنجه نرم کردن با رقیب بی درایتی و عدم حمایت است.

پس از انتصاب مدیر جوان اداره کل ورزش وجوانان وحمایت کامل اصلاح طلبان استان و دلتمردان از ایشان،انتظار می رفت تا اوضاع ورزش استان سرو سامان بگیرد که متاسفانه نوار مدیریت همچنان بر مدار بی تدبیری کوک ماند و بازنده ی این میدان کسی نبود جز جوانان با استعداد، پرتوان و انرژی استان اعم از سیستانی وبلوچ .

بی تدبیری در انتصابات سیاسی تاجایی ادامه داشت که بهترین ورزشکاران سیستان هم از گزند بی مهری مدیران ورزش منطقه درامان نماندند و اینگونه شد که صدای هم کیشان جناب مدیرکل هم در آمد.

رسانه های اصلاح طلب استان که در یادداشت قبلی گندم پرس در مورد شرایط وخیم ورزش استان، تمام قد از مدیرکل اصلاح طلب دفاع نمودند ،حال خود زبان به گلایه گشوده و از همان بی تدبیری ها سخن می گویند.

امیدواریم این همصدایی تامل برانگیز ، جناب استاندار ومعاونین شان را که شکر خدا ،هرکدام متولی یکی از هیات های ورزشی استان هستند به ورود و تصمیم گیری در این موضوع ترغیب و موجب شودتا مسایل مربوط به ورزش استان بالاخص سومدیریت در سیستان را پیگیری و حل نمایند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه