سازمان صنعت ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان حائز رتبه سوم ارزیابی عملکرد اجرای محورها و شاخصهای تحول اداری در سازمانها ی گروه ۲ وزارت صنعت ، معدن و تجارت شد  به گزارش گندم خبر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان : طی بررسی های صورت […]

سازمان صنعت ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان حائز رتبه سوم ارزیابی عملکرد اجرای محورها و شاخصهای تحول اداری در سازمانها ی گروه ۲ وزارت صنعت ، معدن و تجارت شد 

به گزارش گندم خبر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان : طی بررسی های صورت پذیرفته در مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در زمینه ی ارزیابی عملکرد اجرای محورها و شاخصهای برنامه های تحول اداری در سال ۹۴ در سازمانهای گروه دو حائز رتبه ی سوم شود .

بنا بر این گزارش : از سوی اصغر مصاحب نیا رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت ، معدن و تجارت از این سازمان و تلاشگران اعضاء گروه نوسازی و تحول اداری سازمان صنعت ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان تقدیر بعمل آمد .

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه