شاید برای خودمان هم پیش امده باشد که در روز دغدغه این مسائل را داشته باشیم ، اما نکته ای که تا به حال به آن فکر مکرده ایم این است که خودمان تا چد حد می توانیم در این مسائل ، جامعه را یاری کنیم. به گزارش پایگاه خبری گندم خبر: کم و بیش به […]

شاید برای خودمان هم پیش امده باشد که در روز دغدغه این مسائل را داشته باشیم ، اما نکته ای که تا به حال به آن فکر مکرده ایم این است که خودمان تا چد حد می توانیم در این مسائل ، جامعه را یاری کنیم.

به گزارش پایگاه خبری گندم خبر: کم و بیش به افرادی برخورده ایم که همواره از موضوع بیکاری جوانان ، نبود جهیزیه برای دختران و مسائلی از این دست ناراحت بوده و ابراز ناراحتی می کنند.
شاید برای خودمان هم پیش امده باشد که در روز دغدغه این مسائل را داشته باشیم ، اما نکته ای که تا به حال به آن فکر مکرده ایم این است که خودمان تا چد حد می توانیم در این مسائل ، جامعه را یاری کنیم.
ترویج تجمل گرایی و اشرافیگری در جامعه از مهم ترین مسائلی است که ازدواج را برای جوانان سخت کرده و به عنوان مانعی بزرگ برای ازدواج جوانان ، بالارفتن سن ازدواج در ایران را فراهم آورده است.

IMG_20160907_123359

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه