افزایش قدرت رقابت با دانشگاه های دولتی از شاخصه های بارز دانشگاه آزاد اسلامی در سال های اخیر است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل، گفت: نیروی انسانی متخصص، ماهر و دانش محور در دانشگاه ها باعث استفاده حداکثری از زمان، تبدیل تهدیدها به فرصت ها و در نتیجه افزایش بهره وری در تولید خدمات […]

افزایش قدرت رقابت با دانشگاه های دولتی از شاخصه های بارز دانشگاه آزاد اسلامی در سال های اخیر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل، گفت: نیروی انسانی متخصص، ماهر و دانش محور در دانشگاه ها باعث استفاده حداکثری از زمان، تبدیل تهدیدها به فرصت ها و در نتیجه افزایش بهره وری در تولید خدمات می شوند و این امکان رشد سازمان را تسریع و باعث رشد شاخص های استاندارد آموزشی می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم ارتقای بهره وری در دانشگاه آزاد اسلامی، نیروی انسانی کارآمد است.

وی افزود: بهره وری معادل تولید خدمات دانشگاه یا تلاش صرف جهت افزایش کارآیی آن نیست، بلکه از نگرش و بینش قلبی افراد جهت ارائه خدمات بهتر به جامعه علمی کشور سرچشمه می گیرد.

مجوزی تصریح کرد: احساس مسئولیت، نیاز و تلاش برای دستیابی به بهره وری بالاتر نگرش ذهنی است که به اقدامی عملی منجر می شود و نتیجه آن بهبود محسوس و مزایای آشکار برای همگان است.

فاطمه گمرکی – خبرنگار صدا و سیما استان سیستان و بلوچستان

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه