گندم خبر: اثر جدید هنرمند سیستانی رمضان نورا با موضوع ” از کدامین درد بنالیم؟ آب سیستان قابل شرب نیست مسؤلین عزیز چاره ای بیندیشید! “منتشر شد.  

گندم خبر: اثر جدید هنرمند سیستانی رمضان نورا با موضوع ” از کدامین درد بنالیم؟ آب سیستان قابل شرب نیست مسؤلین عزیز چاره ای بیندیشید! “منتشر شد.

آب شرب سیستان

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه