گندم خبر: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از تصویب لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در نشست امروز کمیسیون اقتصادی خبر داد.   سید کاظم دلخوش اباتری درباره نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی […]

گندم خبر: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از تصویب لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در نشست امروز کمیسیون اقتصادی خبر داد.
 

سید کاظم دلخوش اباتری درباره نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در نشست امروز کمیسیون اقتصادی تصویب شد.

نماینده مردم صومعه سرا مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نمایندگان می توانند پیشنهادات تکمیلی خود را در خصوص مناطق آزاد و ویژه را ارائه دهند.   

سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا، تصویب شد.خانه ملت

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه