گـنــدم خـبــر: بعد از دو ماه فعالیت فشرده و شبانه روزی بالاخره لحظه موعود فرا رسید.   آنچه مشاهده می کنید بخشی از وقایعی است که در زمان بازسازی واقعه غدیر اتفاق افتاده است.                          

گـنــدم خـبــر: بعد از دو ماه فعالیت فشرده و شبانه روزی بالاخره لحظه موعود فرا رسید.

 

آنچه مشاهده می کنید بخشی از وقایعی است که در زمان بازسازی واقعه غدیر اتفاق افتاده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه