گـنــدم خـبــر: تصویری که مشاهده می نمایید متعلق به دو شب گذشته در خیابان بعثت شهرستان زابل می باشد که لحظه های تاسف بار از تیشه زدن بر ریشه درخت را نشان می دهد.   امید داریم متولیان فضای سبز شهری که مدتهاست فعالیتی از آنها دیده نمی شود و همچنین دستگاههای مربوط با مشاهده این […]

گـنــدم خـبــر: تصویری که مشاهده می نمایید متعلق به دو شب گذشته در خیابان بعثت شهرستان زابل می باشد که لحظه های تاسف بار از تیشه زدن بر ریشه درخت را نشان می دهد.

 

امید داریم متولیان فضای سبز شهری که مدتهاست فعالیتی از آنها دیده نمی شود و همچنین دستگاههای مربوط با مشاهده این صحنه دلخراش برای بررسی و برخورد ورود پیدا کنند .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه