بعد از انتصاب جوانی کاردان و با تجربه در سمت سرپرستی اداره آب و فاضلاب شهرستان زابل اینبار نوبت به شهرداری رسید تا سکان آن در دست های جوانی دیگر قرار گیرد.   به گزارش گـنــدم خـبــر:، در اولین روز شروع بکار اعضای جدید شورای اسلامی شهر زابل، حمید نوری از سمت شهرداری زابل خداحافظی و […]

بعد از انتصاب جوانی کاردان و با تجربه در سمت سرپرستی اداره آب و فاضلاب شهرستان زابل اینبار نوبت به شهرداری رسید تا سکان آن در دست های جوانی دیگر قرار گیرد.

 

به گزارش گـنــدم خـبــر:، در اولین روز شروع بکار اعضای جدید شورای اسلامی شهر زابل، حمید نوری از سمت شهرداری زابل خداحافظی و مهندس مهیار میر بعنوان سرپرست شهرداری زابل معرفی گردید .

لازم به ذکر است ریاست شورای اسلامی شهر زابل به مهدی سرگلزایی بمدت یکسال سپرده شد .

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه