باز هم بی توجهی به مسائل ایمنی در طرح آبیاری دشت سیستان فردی دیگر را به کام مرگ کشاند   به گزارش گـنــدم خـبــر، ساعتی قبل در مسیر حفاری خط اصلی انتقال آب به اراضی دشت سیستان براثر ریزش ترانشه دو نفر در زیر آوار رفتند که یکی از آنان مجروح و دیگری فوت شد. […]

باز هم بی توجهی به مسائل ایمنی در طرح آبیاری دشت سیستان فردی دیگر را به کام مرگ کشاند

 

به گزارش گـنــدم خـبــر، ساعتی قبل در مسیر حفاری خط اصلی انتقال آب به اراضی دشت سیستان براثر ریزش ترانشه دو نفر در زیر آوار رفتند که یکی از آنان مجروح و دیگری فوت شد.

 

گفتنی است در مدت انجام این پروژه این سومین نفری است که جان خویش را بر اثر بی احتیاطی واهمال مسئولان شرکت های پیمانکار و ایمنی کارگاه هااز دست میدهد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه