بی آبی به مرز هشدار رسیده است و مدعیان صرفه جوگر که کم کاری های خود را هیچوقت نمی بینند، و فقط در گفتار مردم را به صرفه جویی دعوت می کنند و این در حالی است که خود مسئولان به این امر جامه عمل نمی پوشانند.     به گزارش گــنـــدم خــبـــر از زابل: برخی […]

بی آبی به مرز هشدار رسیده است و مدعیان صرفه جوگر که کم کاری های خود را هیچوقت نمی بینند، و فقط در گفتار مردم را به صرفه جویی دعوت می کنند و این در حالی است که خود مسئولان به این امر جامه عمل نمی پوشانند.

 

 

به گزارش گــنـــدم خــبـــر از زابل: برخی از مدیران در حالی مردم را به صرفه جویی تشویق می نمایند، که خود گویا عقیده ای به این موضوع نداشته و ندارند که مشاهده تصاویر در ادامه مهر تاییدی است بر گفتار ما.

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه