اولین مرکز ارائه دهنده خدمات روانشناسی در شهرستان زابل با حضور مسئولین افتتاح شد.   گـنــدم خـبــر: مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی همدلی، بعنوان اولین مرکز ارائه دهنده خدمات روانشناسی در زمینه پیش از ازدواج، پس از ازدواج، رواندرمانی بیماریهای روانی، انجام تستهای روانی، آموزش در زمینه مهارتهای زندگی، فرزند پروری، اعتیاد و همچنین مشاوره […]

اولین مرکز ارائه دهنده خدمات روانشناسی در شهرستان زابل با حضور مسئولین افتتاح شد.

 

گـنــدم خـبــر: مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی همدلی، بعنوان اولین مرکز ارائه دهنده خدمات روانشناسی در زمینه پیش از ازدواج، پس از ازدواج، رواندرمانی بیماریهای روانی، انجام تستهای روانی، آموزش در زمینه مهارتهای زندگی، فرزند پروری، اعتیاد و همچنین مشاوره تحصیلی در تاریخ ۱۲ تیرماه ساعت با حضور رئیس بهزیستی، رئیس مرکز بهداشت، رئیس جامعه پزشکی ، رئیس اداره پست شهرستان زابل ، رییس دانشگاه پیام نور زهک، روانپزشکان ، روانشناسان و غیره به آدرس زابل – چهاراه دکترا – جنب بانک صادرات افتتاح شد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه