گـنــدم خـبــر: کاریکاتوریست جوان گندم خبر اقتدار موشکی ایران و سیلی محکم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را با تاخیر چند روزه برروی کاغذ به کشید که در ادامه تقدیم می گردد به مردمان با غیرت میهنمان جمهوری اسلامی ایران:

گـنــدم خـبــر: کاریکاتوریست جوان گندم خبر اقتدار موشکی ایران و سیلی محکم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را با تاخیر چند روزه برروی کاغذ به کشید که در ادامه تقدیم می گردد به مردمان با غیرت میهنمان جمهوری اسلامی ایران:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه