فاضلاب در شهرستان زهک در شمال سیستان و بلوچستان روانه رود زهک می شود تا برگی دیگر از افتخارات مدیران شهرستان و استان را به رخ مردمان شهر بکشد.   به گزارش گـنــدم خـبــر:  تصاویر ارسالی شهروندان گویای واقعیت خفته ای در سرزمین سیستان دارد که مدتها و شاید سالهاست از دید رسانه بدور مانده […]

فاضلاب در شهرستان زهک در شمال سیستان و بلوچستان روانه رود زهک می شود تا برگی دیگر از افتخارات مدیران شهرستان و استان را به رخ مردمان شهر بکشد.

 

به گزارش گـنــدم خـبــر:  تصاویر ارسالی شهروندان گویای واقعیت خفته ای در سرزمین سیستان دارد که مدتها و شاید سالهاست از دید رسانه بدور مانده است و سبب گردیده مسئولان ذیربط آن را به دست فراموشی بسپارند.

 

ورود فاضلاب به آب رود موضوعی که یکی از مسئولان ارشد این شهرستان در پاسخ به سوال خبرنگار گندم خبر به آن اعتراف کرده است و این موضوع نیز مورد تایید شخص اول دولت تدبیر و امید در این شهرستان قرار گرفته است. و این در حالی است که هیچ اقدامی به جهت رفع این معضل از سوی شان صورت نگرفته است.

 

سکوت مدیران محیط زیست در قبال این معضل زیست محیطی جای بسی تٱمل دارد که این امر بیانگر ورق خوردن صفحه ای دیگر از سو مدیریت ها در این مجموعه است.

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه