سوء مدیریت وعدم برنامه ریزی آبفا دربرابرمشکلات پیش بینی شده توسط ستادبحران استان سیستان و بلوچستان، باعث ایجاد مشکلات عدیده درگرمای طاقت فرسا برای مردم روزه دارشهرهای منطقه سیستان شد بطوریکه انبارهای آب معدنی، خالی و راهی بازار شد!!!/جام جم عکاس ابوذر نکویی

سوء مدیریت وعدم برنامه ریزی آبفا دربرابرمشکلات پیش بینی شده توسط ستادبحران استان سیستان و بلوچستان، باعث ایجاد مشکلات عدیده درگرمای طاقت فرسا برای مردم روزه دارشهرهای منطقه سیستان شد بطوریکه انبارهای آب معدنی، خالی و راهی بازار شد!!!/جام جم
عکاس ابوذر نکویی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه