گندم خبر:  دکتر پور محمدی معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه دکتر عدل رئیس امور آب و کشاورزی سازمان مدیریت کشور به همراه معاون برنامه ریزی توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور و دکتر دهمرده نماینده سیستان در مجلس شورای اسلامی و معاون امور عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و […]

گندم خبر:  دکتر پور محمدی معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه دکتر عدل رئیس امور آب و کشاورزی سازمان مدیریت کشور به همراه معاون برنامه ریزی توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور و دکتر دهمرده نماینده سیستان در مجلس شورای اسلامی و معاون امور عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیر عامل آب روستایی در سفر به سیستان از پروژه خط انتقال آب روستایی زهک، هیرمند و تصفیه خانه ۹۳۷ روستایی سیستان بازدید کردند.

روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه