چند روز قبل در حاشیه ی میدان یعقوب لیث، بنری خطاب به رانندگان وانت های میوه فروش با این مضمون نصب شده بود: ” ظرف ۴۸ ساعت بساط میوه فروشی را از حاشیه میدان جمع آوری و به ضلع جنوب غربی کوچ نمایید. در صورت عدم تمکین، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت”.   گـنــدم خـبــر: […]

چند روز قبل در حاشیه ی میدان یعقوب لیث، بنری خطاب به رانندگان وانت های میوه فروش با این مضمون نصب شده بود:

” ظرف ۴۸ ساعت بساط میوه فروشی را از حاشیه میدان جمع آوری و به ضلع جنوب غربی کوچ نمایید. در صورت عدم تمکین، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت”.

 

گـنــدم خـبــر: متاسفانه  مشاهده شد که نه تنها میوه فروشان تمکین ننمودند، بلکه بنر اخطاری شهرداری هم پاره شده بود.

 

_ همگان واقفند که حلقه ی مفقوده محیط شهری، شور، نشاط و پویایی است.

 

از سوی دیگر در شرایطی که اکثر اقشار متوسط زیر بار مشکلات اقتصادی کمر خم کرده اند، بهتر است به جای به حاشیه راندن این فروشندگان، تصمیمی خردمندانه در شرایط فعلی اتخاذ گردد:

 

۱_ پیاده روی حاشیه میدان، همانند محل جمعه بازار خط کشی گردد و بساط هر فروشنده در آن پهن گردیده و از توقف ماشین های حمل میوه، جلوگیری شود.

 

۲_ از هر فروشنده مبلغی بعنوان اجاره بها اخذ گردد.

 

با این تصمیمات، نه تنها باعث کاهش درآمد آنها نخواهید شد، بلکه ضمن حفظ شور و نشاط، درآمدزایی برای شهرداری نیز ایجاد می گردد.

 

مردم هم از دیدن چنین فضایی آکنده از نعمات الهی در سیستان محروم نخواهند شد.

 

ضمن اینکه با توجه به آغاز فصل تابستان و کاهش ترافیک، توقف خریداران، بار ترافیک آنچنانی در حاشیه میدان ایجاد نخواهد کرد.

به قلم: دلواپس سیستانی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه