دست پاچگی شهردار زابل در آخرین روزهای تبلیغات و ترس از حذف باعث شد برای کسب آراء حاشیه شهر ،راهی محلات حاشیه و کمتر توسعه یافته شوند.     به گزارش گـنــدم خـبــر از زابل، حسن آباد اولین محلی بود که جناب شهردار تلاش خود را برای جذب آراء آن با آسفالت کردن آغاز نمود، تا […]

دست پاچگی شهردار زابل در آخرین روزهای تبلیغات و ترس از حذف باعث شد برای کسب آراء حاشیه شهر ،راهی محلات حاشیه و کمتر توسعه یافته شوند.

 

 

به گزارش گـنــدم خـبــر از زابل، حسن آباد اولین محلی بود که جناب شهردار تلاش خود را برای جذب آراء آن با آسفالت کردن آغاز نمود، تا جای پای خود را برای ماندن در این منسب تحکیم بخشد، اما غافل از اینکه این خیانت ها از دید، دیدبان های ملت پنهان نخواهد ماند و دست ها پشت پرده وی و برخی از اعضا شورای شهر فعلی عیان خواهد شد.

 

 

این محله شب گذشته به خود رنگ آسفالت دید تا برگی دیگر از خیانت برخی از اعضا شورای شهر فعلی و شهردار نمایان تر از قبل گردد.

 

 

آسفالت آن بسیار کار شایسته و قابل تشکری است اما ای کاش قبل از زمان تبلیغات به یاد این محلات افتاده بودید که هم خیر دنیا و هم آخرت نصیب و روزیتان می گردید.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه