بازدید سردار باغبانی از ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در سیستانسردار باغبانی از ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در سیستان بازدید کرد.    گـنــدم خـبــر: سردار باغبانی مسئول ستاد مرکزی مردمی استان سیستان و بلوچستان از ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرهای سیستان بازدید و جلسه با شورای راهبردی ستادهای مردمی با حضور ایشان […]

بازدید سردار باغبانی از ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در سیستانسردار باغبانی از ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در سیستان بازدید کرد.

 

 گـنــدم خـبــر: سردار باغبانی مسئول ستاد مرکزی مردمی استان سیستان و بلوچستان از ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در شهرهای سیستان بازدید و جلسه با شورای راهبردی ستادهای مردمی با حضور ایشان برگزار شد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه