جمعی از کسبه زابل از مدیرکل امور مالیاتی و کارکنان امور مالیاتی شهرستان زابل تقدیر و تشکر کردند.   به گزارش گـنــدم خـبــر از زابل، جمعی از کسبه شهرستان زابل با ارسال نامه ای از مدیرکل امورمالیاتی سیستان و بلوچستان و کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان زابل بخاطر بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی تقدیر و تشکر […]

جمعی از کسبه زابل از مدیرکل امور مالیاتی و کارکنان امور مالیاتی شهرستان زابل تقدیر و تشکر کردند.

 

به گزارش گـنــدم خـبــر از زابل، جمعی از کسبه شهرستان زابل با ارسال نامه ای از مدیرکل امورمالیاتی سیستان و بلوچستان و کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان زابل بخاطر بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی تقدیر و تشکر نمودند.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه