گندم خبر:  بعد از انتشار عکسی با عنوان “بیمارستان امیرالمومنین زاهدان / خدمه بیمارستان با شلوار کردی و دمپایی!! ” روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان زاهدان با ارسال جوابیه در این خصوص توضیحات لازم را ارائه نمودند که در ادامه به استحضار شما شهروندان گرامی می رسانیم.   مدیر مسئول محترم پایگاه […]

گندم خبر:  بعد از انتشار عکسی با عنوان “بیمارستان امیرالمومنین زاهدان / خدمه بیمارستان با شلوار کردی و دمپایی!! ” روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان زاهدان با ارسال جوابیه در این خصوص توضیحات لازم را ارائه نمودند که در ادامه به استحضار شما شهروندان گرامی می رسانیم.

IMG_20160727_110625

 

مدیر مسئول محترم پایگاه خبری گندم پرس

با سلام و احترام

با عنایت به انتشار عکسی توسط آن پایگاه خبری با عنوان” خدمه بیمارستان با شلوار کردی و دمپایی ” خواهشمند است در خصوص درج جوابیه زیر دستور فرمایید اقدام لازم معمول گردد.

دکتر بهرام چوبان سرپرست اداره روابط عمومی دانشگاه

 

رونوشت:
مدیر محترم حراست دانشگاه احتراما جهت استحضار

متن جوابیه

با عنایت به انتشار عکسی توسط پایگاه خبری گندم پرس با عنوان ” خدمه بیمارستان با شلوار کردی و دمپایی” به استحضار می رساند: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با هدف ارتقاء خدمات رسانی مطلوب به مراجعان محترم در واحد های بهداشتی درمانی در راستای جذب نیروی انسانی از اختیارات قانونی خویش تا حد توان استفاده می کند تا با وجود کمبود نیرو و بخشنامه های بازدارنده از جذب نیروی دائم، بهترین خدمات را به هم استانی های گرامی ارائه دهد.

یکی از چالش های عارض شده با توجه به عدم امکان جذب، موضوع نظافت بیمارستان ها و کمبود نیرو در این زمینه بود که این دانشگاه کارکنان شاغل در نظافت محوطه بیمارستان ها را به داخل بخش ها، تزریق کرد تا محیط مطلوب تری به هنگام دریافت خدمات ایجاد گردد و برای نظافت محوطه از نیروهای روزمزد با روپوش های همسان و مشخص استفاده شد که البته در خصوص نوع شلوار و کفش، با توجه به عدم رابطه کاری دائم با دانشگاه، الزامی وجود ندارد. خوشبختانه با بهره گیری از کارگران روزمزد، بخشی از چالش کمبود نیروی انسانی در این عرصه مرتفع گردید.

لازم به ذکر است : این نیروهای روز مزد تحت نظارت دستگاه های ذیصلاح به ارائه خدمت در بیمارستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می پردازند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

هیئت تحریریه گندم خبر از احساس مسئولیت در امر پاسخگویی و شفاف سازی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در رابطه با انتشار عکس فوق کمال تشکر و قدر دانی را دارد.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه