اتفاقات و عملیات امور برق شهرستان زابل به ۵ دستگاه خودروی پیشرفته مجهز شد.     به گزارش گـنــدم خـبــر از زابل، در راستای تامین برق پایدار و مطمئن، سرعت عمل در رفع خاموشی های ناخواسته احتمالی و همچنین ارتقاء رضایت همگانی اتفاقات مدیریت برق زابل ، هامون و نیمروز به ۵ دستگاه خودروی پیشرفته ایسوزو […]

اتفاقات و عملیات امور برق شهرستان زابل به ۵ دستگاه خودروی پیشرفته مجهز شد.

 

 

به گزارش گـنــدم خـبــر از زابل، در راستای تامین برق پایدار و مطمئن، سرعت عمل در رفع خاموشی های ناخواسته احتمالی و همچنین ارتقاء رضایت همگانی اتفاقات مدیریت برق زابل ، هامون و نیمروز به ۵ دستگاه خودروی پیشرفته ایسوزو با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد ریال مجهز شد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه