گـنــدم خـبــر: اندر احوالات خیابان های زابل و چاله های(از چاله در آمدیم به چاه افتادیم) ایجاد شده باعث شد کاریکاتوریست جوان گندم خبر دست به کار شود.   تصویری که در ادامه روئیت می کنید حاصل تلاش اوست و برداشت از آن آزاد می باشد.  

گـنــدم خـبــر: اندر احوالات خیابان های زابل و چاله های(از چاله در آمدیم به چاه افتادیم) ایجاد شده باعث شد کاریکاتوریست جوان گندم خبر دست به کار شود.

 

تصویری که در ادامه روئیت می کنید حاصل تلاش اوست و برداشت از آن آزاد می باشد.

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه