هر چقدر به روزهای پایانی انتخابات شورای اسلامی شهروروستا نزدیک تر می شویم بازار جلسات ، نشست ها و دید و بازدیدها داغ تر از روز قبل می شود.   گـنــدم خـبــر: در این ایام برخی از کاندیداها به هر گوشه ای برای به دست آوردن آراء مردم چنگ می زنند که می توان قول […]

هر چقدر به روزهای پایانی انتخابات شورای اسلامی شهروروستا نزدیک تر می شویم بازار جلسات ، نشست ها و دید و بازدیدها داغ تر از روز قبل می شود.

 

گـنــدم خـبــر: در این ایام برخی از کاندیداها به هر گوشه ای برای به دست آوردن آراء مردم چنگ می زنند که می توان قول های خارج از قاعده و بازی با احساسات را بعنوان مهمترین موارد از این سری قول ها نام برد.

 

 

در این ایام وعده های به گوش میرسد که عقل هم از شنیدن آن تعجب می کند که وعده های تکراری ، پوچ و بدون نتیجه ادوار گذشته نیز جزیی از این سری وعده هاست.

 

 

بازار انتخابات در شهر و دیارمان داغ تر از همیشه شده است و صد حیف که آنهایی که باید به کار زار انتخابات می آمدند ، اما نیامدند. و صحنه را خالی گذاشتند تا انتخاب مردم را سخت کنند و شاید از انتخاب های احساسی مان خبر داشتند و میدانستند که برایمان چه ملاک های قابل اهمیت است.

 

 

مجالس پرسه و مردم داری داغترین مکان برای انتخابات، توسط کاندیدا انتخاب شده است.

 

 

در این دوره از انتخابات بیاییم انتخاب های گذشته را کمی آنالیز کنیم و تغییر را سرلوحه انتخاب خویش قرار دهیم و بدور از طایفه گرایی ، خودمان با بررسی و تحقیق بهترین را برای سرنوشت شهر و دیار خویش انتخاب کنیم و از صداقت در گفتار کاندیداها اطمینان خاطر پیدا کنیم .

 

 

بیاییم این بار بدور از هیاهوهای انتخاباتی و قول و قرارها پوچ و توخالی همانند آنهایی که راهی مجلس و شورای اسلامی شهر و دیار خویش از روی احساسات و قسم های دوران کردیم، توجه نکنیم.

 

 

کاندیداها بودم و بودن ها را کنار بگذارنند و از چه خواهم کردم های بگویند که کمی حال ناخوش از انتخاب های گذشته ، حالمان را خوش تر کند.

 

 

رای به قول های پوچ و توخالی و بازی با احساسات جهت کسب آراء را بعد از چهار سال نتیجه اش را در اوضاع نابسامان شهری مشاهده کردیم که هیچ تغییری در پی نداشت و تنها نتیجه اش تلنگری بر انتخاب ما بود.

 

 

اگر این بار در انتخاب دقت نداشته باشیم نتیجه این می شود که شاهد بودیم.

 

 

در این بین حواسمان به فرصت طلبانی هم باید باشد که از رای من و شما به دنبال دوختن کلاهی برای خویش نباشند و به دنبال تجربه و تخصص در کنار حفظ کرامت شهروندی مان باشیم نه به دنبال طایفه گرایی که چوب همان انتخاب ها را همچنان داریم می خوریم.

 

 

به امید انتخابی به دور از احساسات و با اندیشه ای بلند برای شهرمان که حال و احوال خوبی ندارد و روزههای بحرانی را در حال سپری کردن است، باشیم تا شرمنده فرزندانمان در آینده ای نزدیک نباشیم.

 

 

ابوذر نکویی – سردبیر رسانه گندم خبر(پرس)

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه